Sarajevske Sveske br.19/20

Broj 19/20, 01/06/08

Ovaj broj Sarajevskih sveski posvećen je u prvom redu južnoslavenskom filmu, pa je najveći broj tekstova pokušava iz raznih perspektiva osvijetliti u manjoj mjeri povijest jugoslavenskog zajedničkog filma, a u većoj mjeri istražiti i opisati savremene kinematografije država i kultura nastalih raspadom SFRJ.

Sadržaj

portret slikara: zake preljvukaj

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.