Sarajevske Sveske br.6/7

Broj 06/07, 03/09/04

Centralna tema dvobroja 6-7 časopisa Sarajevske sveske je Neevropska Evropa. U ovom bloku okupljeni su eminentni pisci, esejisti i teoretičari koji govore o Balkanu razapetom između orijentalizma i okcidentalizma.

Sadržaj

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.