KSENIJA ŠABEC

(Idrija, 1973), diplomirala je novinarstvo (Mit i istorija Europe), a magistrirala sociologiju, na temu Instutucija umjetnosti i kulturni identitet naroda, na Fakultetu za društvene nauke Univerziteta u Ljubljani. Trenutno je mlada istraživačica i asistentica. Radi doktorat iz kulturalnih studija na temu nacionalnih stereotipa u evropskom prostoru. Piše eseje, recenzije i članke.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.