SAŠA ILIĆ

Jagodina, 1972.) Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je: koautorski projekat (sa Draganom Boškovićem) Odisej (1998), priče Predosećanje građanskog rata (2000) i roman Berlinsko okno (2005). Priredio je zajedničku knjigu pripovedača rođenih posle 1970. pod naslovom Pseći vek (2000). Jedan je od urednika podlistka Beton. Sa redakcijom podlistka, priredio je dve knjige eseja i satiričnih tekstova: Srbija kao sprava (2008) i Antimemorandum-dum (2009).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.