MILAN DEKLEVA

(1946), pesnik, pisac, dramatičar, esejist, prevodilac i libertist za dečije mjuzikle.Njegova rana poezija izbila je iz radikalnog postmodernističkog
jezika, gradeći poetski jednu novu realnost sa njenom destruktivnom-konstruktivnom razigranom energijom.Njegova prva kolekcija haiku poezije 'Mushi Mushi' objavljena je 1971. godine, praćena sa brojnim knjigama poezije, prevoda, dramskih komada i izvanrednih eseja. On je muzičar, i u isto vreme novinar i urednik. 1997 je objavio svoj prvi roman popunjavajući poslednju prazninu u svom kreativnom radu. Neprestano i neumorno je tražio put mudrosti, krećući se između poetskih vrhova i filozofskih širina.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.