Redakcija

Ljubica Arsić
Basri Capriqi
Mitja Čander
Aleš Debeljak
Ljiljana Dirjan
Daša Drndić
Zdravko Grebo
Zoran Hamović
Dževad Karahasan
Enver Kazaz
Tvrtko Kulenović
Julijana Matanović
Senadin Musabegović
Andrej Nikolaidis
Boris A. Novak
Sibila Petlevski
Elizabeta Šeleva
Slobodan Šnajder
Dragan Velikić
Marko Vešović
Radoslav Petković
Miško Šuvaković
Robert Alagjozovski
Tatjana Rosić
Alma Lazarevska
Ana Brnardić Oproiu

Glavni i odgovorni urednik:
Velimir Visković

Izvršni urednik:
Vojka Smiljanić-Đikić

Sekretar redakcije:
Aida El Hadari- Pediša

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.