Kontakt

Izdavač: MEDIA CENTAR SARAJEVO
Direktor: Boro Kontić
Kolodvorska 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387-33-715-861
Telefaks: +387-33-715-840

ISSN 2303-4289

e-mail: sarajevske.sveske@media.ba

www.sveske.ba
www.infobiro.ba
www.media.ba

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.