RADA IVEKOVIĆ

filozofkinja i indologinja, rođena je u Zagrebu 1945., a učila je i studirala u Beogradu, Zagrebu i Delhiju. Bila je profesorica na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a sada predaje na Collège international de philosophie, Pariz i na Univerzitetu „Jean Monnet“ u Saint-Etienneu, Francuska. Gostovala je na više univerziteta širom svijeta, a na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu prije rata kao i 1994/95.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.