PETER KLEPEC

radi kao istraživač na Filozofskom institutu Istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti u Ljubljani, objavio je više radova o nemačkom idealizmu, lakanovskoj psihoanalizi i savremenoj francuskoj filozofiji. Monografije: Vznik subjekta, Založba ZRC, Ljubljana 2004; Dobičkonosne strasti. Kapitalizem in perverzija 1., Analecta, DTP, Ljubljana 2008.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.