DRITERO AGOLLI

(Devoll/Devol, 1931). Studirao je novinarstvo na Univerzitetu u Lenjingradu. Osim poezije piše i pripovjetke, novele, romane, drame, kritike, reportaže, putopise i dr. Njegova najpoznatija djela su: “Në rrugë dola”, “Hapat e mia në asfalt”, “Poemë për babanë dhe për veten”, “Shtigje malesh dhe trotoare”, “Zhurmë e erërave të dikurshme”, “Mesditë”, “Komisari Memo”, “Pleshti”, “Poezia shqipe”, “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”, “Nëna Shqipëri”, “Njeriu me top”, “Fjala gdhend gurin”, “Poezi”, “Trëndafili në gotë”, “Artisti dhe koha”, “Poezi”, “Udhëtoi i menduar”, “Dhjetë sy”, “Jeta në letërsi, “Artikuj dhe studime”, “Mosha e bardhë”.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.