MIKLAVŽ KOMELJ

(1973) je svoju prvu pesničku zbirku Luč delfina /Svetlo delfina/ (1991) objavio kao osamnaestogodišnjak, pri čemu je iznenadio svojom zrelom poezijom. Čak ni klasičan oblik soneta nije mogao prikriti Komeljevu inspiraciju, mladalački život i ljubav, kojoj je Komelj u poeziji pristupio na veoma zreo način. Njegova druga pesnička zbirka Jantar časa /Jantar vremena/ (1995) nastavlja tradiciju soneta, dok treća zbirka Rosa (2002) predstavlja promjenu u Komeljovoj poeziji, s obzirom da su njene pjesme u slobodnom stihu, a sadržinski se pjesnik pomjera ka sferama spoznaje svog bola, sudbine i smrti. Komeljeva poslednja pesnička zbirka Hipodrom je objavljena 2006. godine, a iste godine i njegova slikovnica za djecu Zverinice (Zvjerčice). Komelj redovno objavljuje svoje pjesme u književnim časopisima (Nova revija, Literatura, Apokalipsa...), prevodi poeziju i dramu (Neruda, Pazolini, Nerval, Pesoa), i objavljuje naučne članke i eseje s područja istorije umjetnosti, teorije, savremene umjetnosti i filma. Na Filozofskom fakultetu u Ljubljani je doktorirao s višeslojnom i interdisciplinarnom disertacijom Pomeni narave v toskanskem slikarstvu prve polovice 14. stol. (Značenja prirode u toskanskom slikarstvu prve polovine 14. vijeka), za koju je dobio nagradu Zlati znak ZRC.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.