Drugi o Sveskama...

''Projekat „Sarajevske sveske“ je jedinstven. Nastao je na inicijativi skupine istaknutih pisaca i intelektualaca iz svih zapadnobalkanskih zemalja. Važnost ovog projekta je u njegovoj sposobnosti da promoviše saradnju i gradi mostove, prihvatajući tako ideju kulturnog identiteta, a prepoznajući istovremeno naše razlike kao izvor bogatstva. Ovaj projekat ne samo da igra važnu ulogu u jačanju regionalne saradnje nego otkriva ostatku Evrope visoke filozofske i književne standarde koji potiču iz ovog u mnogo aspekata stigmatiziranog regiona. Regiona čija kultura baštini sva temeljna svojstva duhovnih dimenzija koje su izvorno evropske. Podsjeća nas da je Evropa i tamo, bogata i raznovrsna – nešto što je, naravno, lako shvatljivo svima nama koji smo nekoć živjeli skupa u bivšoj Jugoslaviji. ''

Janez POTOČNIK - Evropski Komesar za Nauku i Istraživanje

''Mislim da su ''Sarajevske sveske'' jedinstvena publikacija. Riječ je platformi za uspostavljanje dijaloga među piscima, naučnim radnicima i institucijama kulture i nauke na prostoru bivše Jugoslavije. Takva nastojanja čine ovu publikaciju i političkom institucijom par excellence. Možda je problem što izvjestan broj ljudi želi pogrešno interpretirati prirodu časopisa ''Sarajevske sveske''. Za neke je to časopis koji pokušava da revitalizira nešto što više ne postoji, konkretnije bivšu Jugoslaviju. Smatram da je to namjeran pokušaj izrazito etnički orijentiranih ljudi koji krivo tumače namjere Sveski. A namjera časopisa nije poniranje u prošlost, nego prevazilaženje prošlosti, naročito one nedavne, ružne, i okrenutost evropskoj budućnosti. To je publikacija koja dokazuje da je, ipak , moguć dijalog u regionu uprkos granicama, etničkim afilijacijama te ideološkim različitostima; da je moguće tragati za zajedničkom podlogom za komunikaciju i plodonosnu intelektualnu razmjenu mišljenja.''

Arne Freiherr von Kittlitz und OTTENDORF - bišvi njemački ambasador u BiH

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.