WALTER VAN DEN BERG

(1971). Pored redovnog posla kompjuterskog programera, Valter van der Berg već duže vrijeme piše priče. Činjenica da je upravo on bio jedan od prvih holandskih weblogista sigurno je imala uticaja na njegov stil pisanja, koji je humorističan i izravan. Van der Berg pokazuje čitaocu svijet kancelarijskih vrtova, restorana pokraj ceste i garaža, gdje se vrijeme „ubija“ gluvarenjem, društvenim igricama, druženjem, zgubidanstvom. Kuhinjski sto je jedna od njegovih ranih pripovijetki. Njegov ga je književni agent ubijedio da u književnom svijetu debituje romanom, a ne pričama. Godine 2004. se pojavio Kralj pasa, u kome se opisuju posljednji dani prelaska sa stare na Novu godinu kompjuter-frika Euga. Knjiga je cijenjena zbog izvjesnog „suhoga“ humora i suzdržanog stila lišenog osjećanja. Ispod naizgled hladnih zapažanja vriju skrivene čežnje i neizgovorena pitanja. Van der Berg trenutno radi na tematskoj zbirci o jednoj porodici iz siromašnog amsterdamskog predgrađa

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.