VESELKO KOROMAN

(Radišići kod Ljubuškog, 7. IV. 1934.), književnik, diplomirao je književnost i filozofiju u Sarajevu, član je HAZU i ANUBiH. Živi u rodnom mjestu. Objavljuje prozu, poeziju i esejistiku, a autor je i triju antologija hrvatskog pjesništva, hrvatske proze i hrvatske drame BiH od najstarijih vremena do danas. Važnije knjige: Grad prema sjeveru; Crne naranče; Knjiga svanuća; Svjetiljka od trnja; Sjaj i rana; Na tom svijetu; Dok vlada prah; Zeleni se što je bilo; Na dan svega; Sok od velebilja; Stariji od vremena; Sabrane pjesme (sve poezija), te Mihovil (roman); Zemljom snovi (novelete); Potraga za cjelinom (eseji, kritike, članci); Razgovori o književnosti i ostalom; Svijet ili dvije polovice – Sarajevski listići (razmatranja). Prevođen je na brojne jezike i zastupljen u brojnim antologijama hrvatske i bosanshorecegovačke poezije.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.