TATJANA ALEKSIĆ

je vanredni profesor Univerziteta u Mičigenu gde predaje na katedrama za Slavistiku i komparativnu književnost. Doktorirala je na univerzitetu Radgers (Rutgers), a magistraturu i redovne studije završila na Univerzitetu u Nišu, na odseku za Anglistiku. Autor je monografije The Sacrificed Body: Balkan Community Building and the Fear of Freedom (2013), kao i zbornika Mythistory and Narratives of the Nation in the Balkans (2007).

Ana Božičević rođena je u Zagrebu, a u New Yorku živi od 1997. gdje je studirala na Hunter College. Objavila je nekoliko chapbooks (Morning News, 2006; Document, 2007. itd). Svojom prvom knjigom "Stars of the Night Commute" (2009) ušla je u finalni izbor nagrade Lambda Literary Award, koju je osvojila sljedećom knjigom "Rise in the Fall" (2013). Ana Božičević radila je za američki P.E.N. te na sveučilištu CUNY.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.