SUNITA SUBAŠIĆ THOMAS

(Sarajevo, 1959) studij jugoslovenskih književnosti i sh/hs jezika, a paralelno i francuskog jezika i književnosti završila na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Prije rata radila kao asistent u Institutu za književnost u Sarajevu, koje je napustila tokom opsade da bi preuzela mjesto lektora našeg jezika u Francuskoj, gdje je ostala da živi, nastavljajući da prevodi, piše i objavljuje u Bosni i Hercegovini, uglavnom u oblasti teorije književnosti i književne kritike. Za «Bošnjačku književnost u 100 knjiga» pripredila djela Midhata Begića i napisala uvodnu studiju. Sada živi u Sarajevu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.