SLAVOJ ŽIŽEK

(Ljubljana, 1949) zasigurno je jedan od najpopularnijih (u njegovom slučaju to znači i najboljih), najutjecajnijih i najzanimljivijih mislilaca današnjice. Autor je velikog broja tekstova u kojim se prvenstveno služi poslovično-zagonetnim konceptima psihoanalitičke teorije Jacques Lacana da bi protumačio fenomen današnjice, bilo da se koristi samom teorijom da bi rasvijetlio savremene pojave, bilo da samu teoriju tumači spomenutim, čineći je tako razumljivom i prijemčivom širem auditoriju. Pored teorijsko-kritičke vrijednosti, Žižekovi tekstovi su i angažovani, a i sam je Žižek politički aktivan, te je bio jedan od kandidata za predsjednika Slovenije 1990. god. Predavač je na brojnim svjetskim univerzitetima i osnivač katedre za teorijsku psihoanalizu u Ljubljani. Za informisanje o veoma obimnoj bibliografiji Slavoja Žižeka otići na: http://lacan.com/bibliographyzi.htm

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.