PETER SEMOLIČ

(Ljubljana, 1967). Autor je osam pesničkih zbirki, u kojima na suptilan i izvorno lirski način beleži svoja egzistencijalna stanja: Tamariša (1991), Bizantinske rože (1994), Hiša iz besed (1996), Krogi na vodi (2000), Vprašanja o poti (2001), Meja (2002), Barjanski ognji (2004), Prostor zate (2006). Napisao je i tri radio-drame: Novoletna pravljica (2001), Poroka (2001), koja je 2002. godine objavljena u prevodu na engleski u ediciji Prix Europa, i Telefončki (2002) kao i bajku Tipkarski škrat Pacek (2003). Bio je jedan od autora slovenačko-francuske knjige Štirje slovenski pesniki – Quatre poetes slovenes zajedno sa Danetom Zajcom, Nikom Grafenauerom i Vero Pejović (1997). Njegova poezija prevođena je i na engleski i poljski jezik, a 2003. godine je u prevodu na poljski objavljena njegova knjiga pod naslovom Wiersze wybrane. Prevodi njegovih pesama zastupljeni su i u hrvatskoj antologiji (izbor E. Dabo i J. Kos) kao i na italijanskom (ur. M. Obit). Pored toga, njegova poezija prevođena je i na španski, nemački, finski, litvanski, češki, slovački, srpski, mađarski, bugarski, holandski i makedonski jezik.
I sam prevodi poeziju, sa engleskog (Šejmas Hini, Vilijam Karlos Vilijams, E. E. Kamings…), kao i sa srpskog,hrvatskog i francuskog jezika. Dobitnik je Jenkove nagrade (1997), nagrade Kristal Vilenice (1998), i Nagrade Prešernovog sklada (2001).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.