NIRMAN MORANJAK-BAMBURAĆ

(1954-2007) bila je redovna profesorica na Filozofskom fakultetu i Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Predavala je književnu teoriju i kritiku, te naratologiju na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta, a teoriju glume i režije na Akademiji scenskih umjetnosti. Bila je jedna od osnivačica i profesorica na tek pokrenutom MA programu Rodnih studija u Sarajevo. Objavila je knjige: Metatekst (1991); Retorika tekstualnosti (2003); Izazovi feminizma (2004) u koautorstvu sa J. Babić-Avdispahić, J. Bakšić-Muftić i M. Katnić-Bakaršić); uredila je zbornik Bosnien-Herzegovina: Interkultureller synkretismus (2001) napisala uvodni tekst i bibliografiju. U bosanskohercegovačkim, hrvatskim, njemačkim, holandskim i mađarskim časopisima objavila je oko 60 studija i članaka.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.