NADA SEKULIĆ

je vanredna profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde predaje socijalnu i kulturalnu antropologiju, studije roda i antropologiju rata. Do sada je objavila dve samostalne monografije, Skriveni rat (2013) i O kraju antropologije (2007). Sa dr Zoricom Mršević koautorka je mnografije Jednake mogućnosti (2003) i urednica zbornika Žene, religija, obrazovanje - između duhovnosti i politike (2001). Objavila je više desetina stručnih tekstova objavljenih u zbornicima i naučnim časopisima. U okviru nevladine organizacije NANDI - umetničko istraživačka stanica, zajedno sa Vesnom Tokinom, realizovala je više dokumentarnih filmova posvećenih ženskom pokretu u Srbiji i društvenom položaju žena i izbeglica. Oblasti interesovanja: dinamika kulturnih promena, antropologija tela, teorije rata i antropologija rata i graničnih životnih situacija, istorija i teorija feminizma i ženskog pokreta.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.