JELENA BRAJOVIĆ

(1972). Diplomirala i magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde radi kao lektor za francuski jezik. Autor je knjige Autobiografska fikcija i detinjstvo: Margerit Jursenar, Natali Sarot, Margerit Diras (2006). Prevode sa francuskog objavljuje u književnoj periodici.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.