GORAZD TRUŠNOVEC

(1973) je odrastao u Idriji, a nakon Međunarodne mature u Mariboru studirao je arhitekturu u Ljubljani, gde se i nastanio. Tokom studija počeo je da objavljuje filmsku kritiku, radio u raznim biroima kao projektant, a kasnije i kao urednik, publicista i kritičar (,,Razgledi”, Radio Slovenija, ,,Delo”). Član je međunarodnog udruženja filmskih kritičara FIPRESCI. Objavljuje kratke priče, osvaja nagrade na konkursima i piše scenarije; u produkciji TV Slovenija ima realizovanih više dokumentarnih i kratkih igranih filmova. Godine 2004. su u izdavačkoj kući V.B.Z. su u knjizi pod naslovom »Planet teme« objavljeni njegovi izabrani tekstovi o novijem filmu, a 2006. godine je dobio Stritarjevu nagradu za najboljeg mladog kritičara. Član je uredničkog saveta edicije Beletrina i sarađuje sa Študentskom založbom u njenim međunarodnim aktivnostima.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.