ERNST POPPER

(1890-1950) je kao učenik čuvene praške gimanzije „Stefansgymnasium“ pripadao intelektualnom krugu Kafkinih savremenika i prijatelja u čijem su centru bili poznati praški pisci njemačkog jezičkog izraza, Franz Werfel i Willy Haas. U proljeće 1915. dolazi do Popperovog slučajnog susreta s Kafkom, o kojem će on punih 60 godina kasnije pisati u švajcarskim novinama „Die Tat“ (Zürich) 40, Br. 162, str.15 f. O istom susretu piše i F. Kafka u 3. tomu svojih Dnevnika (Tagebücher. Band 3: 1914-1923., Frankfurt a.M., 1994).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.