DRAGO PILSEL

novinar i teolog, u novinarstvu je, s manjim prekidima, od 1979. godine. Stalni je komentator i kolumnist Novog lista od ožujka/marta 1995. Kolumnist je i Glasa Istre, židovskoga glasila Ruah Hadaša i srpskog mjesečnika Identitet iz Zagreba. Bio je dopisnik više inozemnih medija (Srbija, Crna Gora, BiH, Slovenija, Španjolska, Argentina, Čile, Njemačka, Velika Britanija, itd), a sada se javlja kao komentator mariborskog lista Večer. Suosnivač je Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava. Bio je u dva mandata član Izvršnog odbora i potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva, a u njemu je, od studenog 2000. do veljače 2003. bio predsjednik Zbora novinara elektroničkih medija Forum 21. Sada je član predsjedništva Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP). Od 1994. se bavi obrazovanjem mladih novinara. Nedavno je imenovan voditeljem službe za odnose s javnošću projekta židovske kulturne scene Bejahad. Pored toga, predsjednik je Društva hrvatsko-kubanskog prijateljstva i angažiran je u pomoći obiteljima tamošnjih političkih zatvorenika.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.