BAJRAM HALITI

je rođen u Gnjilanu, na Kosovu, 21. maja 1955. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom mestu. Studije na Pravnom fakultetu započeo je u Prištini. Školovanje na Pravnom fakultetu je prekinuo zbog brojnih problema koji su se događali na tim prostorima u proteklih dvadesetak godina. Studije prava završio u Kragujevcu.
Za vreme boravka na Kosovu, bio je zaposlen u RTV Priština kao novinar. Jedno vreme bio je i pokrajinski sekretar za informisanje Kosova i Metohije.
Književnim radom se bavi dugi niz godina. Između ostalih objavio je i sledeće knjige: Romi, narod zle kobi, Dug prema istini, Nebeski prsten, Tadž Mahal – poema, Razmišljanja o romskom pitanju, Mirabai – poema, Rečnik romskog-srpskog jezika. Živi i radi u Beogradu.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.