ALEŠ ŠTEGER

(Ptuj, 1973) pesnik i prevodilac. Studirao je komparativnu književnost i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Od 1995. do 1997. je bio urednik kulturne rubrike u časopisu Tribuna, a potom urednik u izdavačkoj kući Študentska založba. Od 1996. do 1999. je bio programski direktor međunarodnog pesničkog festivala Dnevi poezije in vina u Medani. U pesmama, za koje je karakterističan suptilan pesnički jezik, posvećuje se egzistencijalnim pitanjima. Prevodi sa nemačkog i engleskog jezika (G. Ben). Knjige poezije: Šahovnice ur (Ljubljana, 1995); Kašmir (Ljubljana, 1997); Protuberance (Ljubljana, 2002); Knjiga reči (Ljubljana, 2005); Kamen (Ljubljana, 2005).
O pesniku: Šteger, Aleš: Aleš Šteger. U: Dialogi, 1996, br. 5/6; Čander, Mitja: Kašmir ali Zgodba o Ti. U: Šteger, Aleš: Kašmir (Ljubljana, 1997); Šteger, Aleš: Pripis k telesu. U: Nova revija 2001, br. 225/227; Ihan,Alojz: Protuberance ali pesnikov strah pred usodo. U: Šteger, Aleš: Protuberance (Ljubljana, 2002); Šteger, Aleš: Aleš Šteger. U: Sodobnost, 2004, br. 12; Stepančič, Lucija: Intenzivnost neme prisotnosti. U: Šteger, Aleš: Knjiga reči (Ljubljana, 2005).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.