ALEKSANDAR BEČANOVIĆ

(1971) je filmski kritičar Vijesti. Objavio je Žanr u savremenom filmu (2005). Jedan je od saradnika na knjigama 501 Movie Directors, 501 Movie Stars, 101 Horror Movies You Must See Before You Die i 101 Sci-Fi Movies You Must See Before You Die.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.