ALEŠ DEBELJAK

(1961-2016) diplomirao komparativnu književnost na Univerzitetu u Ljubljani, a zvanje doktora nauka na temu Društvena misao iz/sa Makwellske škole građanstva i javnih poslova je stekao na Univerzitetu Syracuse u New Yorku. Radio je kao gostujući viši naučni saradnik u okviru programa Robert Bosch 2013. godine na Institute za humanističke nauke (Institute of Human Sciences – IWM) u Beču, viši naučni saradnik u okviru programa Fulbright na Univerzitetu u Californiji - Berkley, istraživački saradnik na Institutu za visoke studije – Collegium u Budimpešti (Institute of Advanced Study-Collegium Budapest), gostujući pisac (Centar Civitella Renieri, Centar za proučavanje umjetnosti i humanističkih nauka Bogliasco Liguria - Bogliasco Liguria Study Center for the Arts and Humanities), te profesor međunarodnih studija Roberta Buffett na Northwestern univerzitetu u Chicagu. Debeljak je na maternjem slovenačkom jeziku objavio 14 knjiga kulturne kritike i devet knjiga poezije. Neke od njegovih knjiga poezije na engleskom jeziku su Smugglers (2015), Without Anesthesia: New and Selected Poems (2010), Dictionary of Silence (1999), The City and the Child (1999), Anxious Moments (1994). Među njegovim knjigama kulturne kritike na engleskom jeziku su The Hidden Handshake: National Identity and Europe in a Post-Communist World (2004), Reluctant Modernity: The Institution of Art and its Historical Forms (1998), Twilight of the Idols: Recollections of a Lost Yugoslavia (1994), te sveobuhvatna antologija The Imagination of Terra Incognita: Slovenian Writing 1945-1995 (1997), koju je uredio.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.