Basri Capriqi

Univerzum kroz mikro svijet

Sarajevske Sveske br. 45-46

prevela sa engleskog: Kanita Halilović

Poetika Eshrefa Qahilija, izgrađena njegovim vlastitim originalnim stilom, donijela je novi model filozofije u likovnu umjetnost Kosova. Filozofije koja se sastoji od otkrivenog briljantno dizajniranog detalja dosjetljivog izbora majstorski upletenog u šire prizore, pretočene u univerzalnu dimenziju čarobnog svijeta.
Njegov svijet Mrava je univerzum koji su izgradila nevidljiva, nevažna i beznačajna bića. Iz ovog sitnog bića Qalili je uspio da nametne monumentalnu dimenziju agresivnom svijetu kojim dominiraju krajnosti... Njegov univerzum Mrava je ispunjen čarobnom mirnoćom koja dominira slikom i koja se majstorski komeša ritmičkim pokretima punim zvukova i boja, fanatično čuvajući probuđenu čistoću.
Qahilijeva djela niti pričaju, niti ilustruju. Ispunjena su fascinantnim muzikalnim prizorima, kroz neobično crtanje detalja, čistih boja, bogatstva tonova i mirnih nizova koje stalno iznova komeša dinamički tok. Čak je i najžešćim previranjima u ovom svijetu kao što su 'Balkanski ratovi' Qahili dao najveću mirnoću, zadržavajući se u okviru vlastitog stila ili unutar vlastitog mira. On je u prvi plan istaknuo dvije životinje u dvoboju, ne dvoje ljudi. Da, stavio je pokrivala na glavu, u obliku znamena. Znamen koji ta životinja nosi puna ponosa zapravo je sav mitski teret mržnje, stvoren kroz stoljeća želje čovjeka da u očekivano vrijeme bude stavljen u rog neke razbješnjele životinje.
Izložba crteža autorovog najnovijeg stvaralaštva nas navodi da još više vjerujemo u njegove nepromjenjive principe prema kojima je izvor dobre slike dobar slikar crtač.
Eshref Qahili je očaravajući majstor i izvanredan slikar crtač.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.