BASRI CAPRIQI

(Ulcinj,1960). Završio je gimnaziju u Ulcinju. Studirao je albansku književnost na Univerzitetu u Prištini gdje je 1988. magistrirao filološke nauke. Doktorirao je 2004. godine u Prištini. Radi na Prištinskom Univerzitetu kao predavač stilistike i semiologije na Odsjeku za albansku književnost, opštu i uporednu književnost. Piše poeziju, kritiku i eseje. Njegove pjesme su prevedene na engleski, francuski, njemački, rumunski, poljski, srpski, hrvatski i makedonski jezik. Od 2004. godine je predsjednik PEN centra Kosova. 2006. godine izabran je za predsjednika Upravnog Odbora Univerziteta u Prištini. Njegova djela su: Ulli me dy mijë unaza, Në fund të verës, Ma qet gjuhën, Frutat bizare, Zbutja e gjarprit, The Grass on the Window, Mikrostruktura e tekstit, Aksidenti i orës shqiptare, Përmasat e kontekstit, Simboli dhe rivalet e tij.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.