Azem Shkreli

Odabrana poezija -Azem Shkreli

Sarajevske Sveske br.

U PDF formatu se nalazi odabrana poezija - Azem Shkreli u prevodu Qazima Muje.
NAPOMENA:
Naslov teksta ne predstvalja izvorni naslov.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.