RICCARDO NICOLOSI

(1965). Studij slavistike i germanistike na sveučilištu La Sapienza u Rimu. Od 1996. doktorski studij na Sveučilištu Hamburg. Promocija s temom Petersburška panegirika u ruskoj književnosti 18. stoljeća. Od 1999. znanstveni suradnik, od 2001. znanstveni asistent na katedri za slavistiku Sveučilišta Konstanz. Habilitacija 2008. radom Roman degeneracije. Znanje i pripovijedanje u Rusiji osamdesetih godina 19. stoljeća. U školskoj godini 2008/09. zamjenik šefa katedre za slavistiku u Konstanzu. Od zimskog semestra 2009/10. viši akademski savjetnik na Institutu za znanosti o komunikaciji Sveučilišta Bonn.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.