MATEVŽ KOS

(Ljubljana, 1966) je književni istoričar, kritičar i esejista. Od 1993. do 1998. je bio odgovorni, odnosno glavni urednik revije Literatura. Završio je je komparativnu književnost i teoriju književnosti kao i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Doktorirao je 2001. godine, a danas je na istom fakultetu vanredni profesor na katedri za komparativnu književnost i teoriju književnosti. Za književni prvenac Prevzetnost in pristranost (Ushićenost i pristrasnost) (1996), koji je 2006. godine objavljen i u prevodu na hrvatski jezik, dobio je nagradu Marjana Rožanca za esejističku knjigu godine, a za monografiju Poskusi z Nietzschejem (Eksperimenti sa Ničeom) (2003) Zoisovo priznanje Republike Slovenije. Priredio je nekoliko antologijskih izbora, a do sada je objavio pet samostalnih knjiga. Poslednja, Fragmenti o celoti (Fragmenti o celokupnosti) (2007), posvećena je slovenačkoj poeziji od Srečka Kosovela do današnje »mlade slovenačke poezije«, i nedavno je objavljena i u prevodu na hrvatski jezik.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.