LEJLA KALAMUJIĆ

rođena u Sarajevu 1980. godine. Diplomirala filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Do sada objavljivala u časopisima „Sarajevske sveske“, “Libra-Libera”, “UV-urbani vračevi”, “Lipar” i “Život”, te zbornicima „Pod pritiskom“. “Poqueerene priče”, “Alma” i “Lapis Histrie”. Dobitnica prve nagrade za zbirku neobjavljenih priča Naklade Zoro u 2008. godini, za zbirku priča „Anatomija osmijeha“. Osvojila prvu nagradu na natječaju Vox feminae“ za priču „Žena zvana čežnja“. Pored toga osvojila drugu nagradu na književnom natječaju “Susreti Zija Dizdarević 2009.” za priču pod nazivom “Povratak među zvijezde“”, te 2005. za priču „Oči smrti“. Također, osvojila drugu nagradu na natječaju „Super Cyber Story 2005” (Pincom) za priču pod nazivom “Sanduq el dunya”.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.