ELENA ALEKSIEVA

(Sofija, 1975), pjesnik i prozni pisac. Magistrirala je radom iz Međunarodnih ekonomskih odnosa na Univerzitetu nacionalne i svjetske privrede (Sofija, 1999), i doktorirala, odbranivši tezu iz semiotike na Novom bugarskom univerzitetu (2004). Prvu zbirku pjesama Petlja na srcu objavila je 1994. godine, a drugu, Lice anđela egzekutora 1996. Slijedi roman Plave stepenice (2000), te zbirke priča Čitalačka grupa 31 (2005, nagrada „Helikon“, 2006. za savremenu bugarsku prozu) i Ko (2006). Njeni prozni i pjesnički radovi uvršteni su u više panorama i antologija. Najnovije djelo joj je roman Vitez, đavo, smrt (2007). Elena Aleksieva živi u Sofiji i radi kao slobodni prevodilac.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.