VLADIMIR BITI

je predstojnik Katedre za južnu slavistiku pri Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču. Od 1980. docent, a od 1995. do 2008. predstojnik Katedre za teoriju književnosti Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Knjige: Bajka i predaja, 1981; Interes pripovjednog teksta, 1987; Pripitomljavanje drugog, 1989; Upletanje nerečenog, 1994; Pojmovnik suvremene književne teorije, 1987; Strano tijelo pri/povijesti, 2000; Literatur- und Kulturtheorie, 2001; Doba svjedočenja, 2005. Urednik pet zbornika.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.