TANJA ZIMMERMANN

je povjesničarka umjetnosti i slavistica, od 2009. asistentica za slavenske književnosti i opću znanost o književnosti na Sveučilištu u Konstanzu. U središtu se njezina istraživanja nalaze politika medija i kulture sjećanja, kulturalni transfer između Istoka i Zapada, književnost, umjetnost i mediji u 19. i 20. stoljeću u Istočnoj Europi. Uskoro izlazi Der Balkan zwischen Ost und West. Mediale Bilder und kulturpolitische Prägungen, Köln: Böhlau 2013.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.