QIBRIJE DEMIRI-FRANGU

(Ferizaj, Kosovo, 1957) je završila albansku književnost na Filozofskom fakultetu u Prištini, gdje je i doktorirala. Na istom fakultetu predaje na katedri za dječiju književnost i romantizam. Autorica je stručne knjige o problemima dječije književnosti. Autorica je mnogobrojnih eseja i književnih kritika. Objavila je desetak knjiga za odrasle te dječiju poeziju, sa bogatim temama i motivima. U albanskoj književnosti cijenjena je od kritike kao najbolji pisac za djecu. Knjiga Kur bie shi ne det prevedena je na švedski.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.