OGNJENKA FINCI

(Sarajevo, 1949.) arhitektica i dizajnerica. Predaje na Arhitektonskom fakultetu i Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Autorica je brojnih projekata iz različitih oblasti arhitekture i urbanizma, unikatnog i grafičkog dizajna, kao i pisanih stručnih i naučnih radova. Sa dizajnerskim i projektantskim radovima učestvovala je na velikom broju izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je više nagrada. Objavljivala je svoje tekstove u stručnoj literaturi. Autorica je knjige Dizajn sistema urbanog mobilijara i vizuelnih komunikacija. Članica je strukovnih udruženja ASAS i ULUPUBiH.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.