MIRANDA JAKIŠA

je profesorica južno- i istočnoslavenskih književnosti na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu. Istraživačko joj je težište na suvremenim južnoslavenskim književnostima, suvremenom postradramatičkom kazalištu, aktuelnim debatama u migrantskoj i svjetskoj književnosti kao i na scenarijima disensa u južnoslavenskim kulturama. Doktorsku je titulu stekla na Sveučilištu Tübingen radnjom "Bosnientexten. Ivo Andric, Mesa Selimovic, Dzevad Karahasan."

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.