MIODRAG ŠUVAKOVIĆ

redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti i predavač na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Predaje istoriju i teoriju umetnosti na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Objavio i uredio knjige Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (ko-urednik sa Drubravkom Đurić, 2003, 2006), Epistemology of Art (2008), Konceptualna umetnost (2008, 2011), The Clandestione Histories of the OHO Group (2010), Pojmovnik teorije umetnosti (2011), Umetnost i politika (2012), Istorija umetnosti u Srbiji - XX vek tom 1-3 (2010-14) itd.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.