KREŠIMIR BAGIĆ

rođen je 1962. u Gradištu. Dosad je objavio sedam zbirki pjesama: Svako je slovo kurva (s B. Gregorićem – nagrada "Goran", 1988), Između dva snažna dima (1989), Krošnja (1994), Bršljan (1996), Jezik za svaku udaljenost (2001), Le palmier se balance (Pariz, 2003) i U polutami predgrađa (2006).
Autor je četiriju znanstvenoesejističkih knjiga - Četiri dimenzije sumnje (koautor, 1988), Živi jezici (1994), Umijeće osporavanja (1999) i Treba li pisati kako dobri pisci pišu (2004), zbornika Važno je imati stila (2002), književnokritičke knjige Brisani prostor (nagrada "Julije Benešić", 2002), antologijskih izbora suvremene proze Poštari lakog sna (1996) i Goli grad (2003) te Rječnika Trećeg programa (1995). Pjesme i stručni tekstovi prevođeni su mu na dvadesetak jezika.
Šef je Katedre za stilistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 1996. do 1999. godine radio je kao lektor za hrvatski jezik i književnost na Sorboni. Voditelj je Zagrebačke slavističke škole.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.