SNEŽANA BUKAL

(Beograd, 1957) diplomirala je Opštu književnost. Ima dve vesele kćerke. U Nizozemsku stigla juna 1992. Godine 1999 krenula ka jugu, preselila se iz Amsterdama u Maastricht, gde je uspešno savladala – samoću. Od 2003 živi u Korčuli i Nizozemskoj. Objavila dve zbirke priča, jedan roman i dva romana za decu kao i niz knjiga, grupnih projekata. Objavljuje prozu, priče i eseje u slovenačkim, mađarskim, makedonskim, srpskim, američkim, australijskim, nizozemskim i hrvatskim književnim časopisima. Prevedena na makedonski, slovenački, francuski, holandski, mađarski, koreanski i engleski. Roman Milion Libar Marka Pola preveden je na „korčulanski“.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.