RAJKO BRAJDIĆ ŠAJNOVIĆ

je autor nekoliko zbirki pesama od kojih se posebno ističu: Pot / Drom, koji je štampala Dolenjska Založba, 1995. godine, Biti Rom romski otrok / Ovi Rom Romano čhavoro, koji je štampala Dolenjska Založba iz Novog Mesta, 2000. godine. Šajnović se okušao i kao prevodilac sa slovenačkog na romski jezik. Knjigu Djilavani buti djilava / Pesme i poezija, koja u stvari predstavlja izbor poezije Franca Prešerna, objavila je 2006. godine Založba Karantanija.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.