MEHMED SAĆIP

je rođen 4. septembra 1944. godine u Gnjilanu, na Kosmetu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. Počev od 1983. godine, Saćip se bavi novinarstvom, tačnije uređuje i vodi emisije romskom jeziku na lokalnom radiu. Tako postaje jedan od pionira romskog novinarstva. Tih godina osniva teatarsku grupu od preko stotinjak članova. Bavi se prevođenjem poznatih pozorišnih komada, režira ih a ne retko i sam igra značajne uloge u njima. Bavi se i pisanjem muzike za teatar. Sačip 1984. godine, objavljuje svoju prvu zbirku pesama na romskom jeziku pod naslovom Bućarne Vasta / Vredne ruke. Zbirku za decu, pod nazivom Loli Phabaj / Crvena jabuka, na romskom jeziku, štampa 1986. godine. Knjigu poezije Sofrako miškuipe – Pomeranje sofre sa prepevom na srpski jezik objavljuje 1994. Sa ovom knjigom konkuriše na festivalu Il Amiko Rom u Italiji kada biva nagrađen sa specijalnom diplomom.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.