LJATIF MUFAELSKORO DEMIR

je rođen 12. avgusta 1961. godine u Skoplju, gde je završio osnovnu, srednju školu i Filološki fakultet. Prevodilačkim radom se bavi dugi niz godina, a jedan od njegovih prvih prevoda je knjiga Mi smo Titovi, Tito je naš, kao i Izabrane pesme Federika Garsije Lorke. Prvu knjigu pesama Mahatma objavio je u Skoplju 1996. godine. Osim poezije bavi se i prozom. U zbirci Velika duša, Demir, po rečima Rajka Đurića, „gradi svoj poetski svet, koristeći i kulturne veze između Roma i Indije, što je za literaturu i kulturu Roma neiscrpno polje stvaranja i promišljanja, po kome je Demir zaorao prve brazde“. Ljatim M. Demir je autor romsko-makedonskog rečnika, a krajem 2011. godine postaje predavač na Katedri za romski jezik na Univerzitetu u Skoplju.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.