JOŽE LIVIJEN

je jedan od prvih slovenačkih romskih pesnika, rođen 14. februara 1969. godine u romskoj mahali Mali Šalovci na Goričkom u Prekumurju. Gimnaziju je završio u Murskoj Soboti, a studije na Pedagoškom fakultetu započeo je u Mariboru. Kasnije ih je napustio. Jože Livijen poslednjih dvadesetak godina živi i radi u svom selu, baveći se pretežno poezijom i slikarstvom. Proteklih godina imao je nekoliko samostalnih i na desetine kolektivnih izložbi. Prva svoja pesnička ostvarenja Livijen je objavio u zborniku Čhoneskri angrusti / Lunin prstan, koji je 1994. godine objavila Pomorska založba u Murskoj Soboti. Zbirku pesama Podedovane brazgotine – pesmi o lesi in lovu, Livijen je objavio 2007. godine u Murskoj Soboti, a izdavač ove knjige je poznati slovenački pisac Feri Lajinšček.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.