VENKO ANDONOVSKI

je makedonski romansijer, dramski pisac, pesnik, esejista, kritičar i književni teoretičar. Rođen je 30. maja 1964. godine u Kumanovu. Doktorirao je na Filološkom fakultetu u Skoplju. Trenutno (avgust 2007. godine) je redovni profesor na fakultetu "Blaže Koneski" u Skoplju i član makedonskog PEN centra. Dobitnik je nagrada: "Racinovo priznanie", "Roman godine" i "Balkanika".

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.