TATJANA JUKIĆ

je izvanredna profesorica na Odsjeku za anglistiku zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Članica Centra za ženske studije. Diplomirala komparativnu književnost i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala na istom fakultetu radom o predrafaelitizmu. Autorica knjige Zazor, nadzor, sviđanje. Dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću (Zagreb, 2002.) i niza članaka na hrvatskom i engleskom. Istraživački interes usmjeren joj je na književnost 19. i 20. stoljeća, odnos književnosti i vizualnoga (posebno filma), te kritičku teoriju. Trenutno vodi znanstveno-istraživački projekt o granicama književnog pamćenja i dovršava knjigu pod naslovom Revolucija i melankolija.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.