RENATA PAPIŠTA

rođena u Sarajevu 1981. godine. Poslije završene Srednje škole primijenjenih umjetnosti 2000. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, također u Sarajevu, odsjek Grafika, u klasi profesora Salima Obralića. Diplomirala je u januaru 2006. godine na odsjeku Grafika,u klasi profesora Dževada Hoze.
Za vrijeme studija u sklopu exchange programa odlazi u Pariz na L'Ecole Nationale Superieure des beaux-Arts gdje se usavršava u oblasti serigrafije i fotografije. Krajem 2006. godine upisuje postdiplomski studij na sarajevskoj akademiji u klasi profesora Dževada Hoze i bavi se eksperimentalnom grafikom koju naziva Skulgraf, premda se istraživanje bazira na grafičkim listovima koji tvore skulpturalna riješenja. Magistrirala je na istom odsjeku, odsjek Grafika, u martu 2009.godine.
Od 2006.godine je član ULUBIH-a, a sa kolegicom Huseinović čini „Tandem Roulettes“.
Dobitnica je nagrade na 6. Internacionalnom studentskom bijenalu 2005. godine u Makedoniji, nagrade za grafiku „Kenan Solaković“ na Salonu mladih 2007. godine, te nagrade „Sarajevo u djelima likovnih umjetnika“ 2008. godine.
Do sada je izlagala na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu, te je učestvovala na bijenalima, trijenalima, festivalima, kolonijama

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.